شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ در عيد غديرخم بسي مسرورم از نور جمال مرتضي مسحورم اميد که در حشر به ذکر صلوات با حب علي خدا کند محشورم @};- عيد سعيد غدير خم مبارک باد@};-
به توهم تبريک عزيز:D@};-
مبارز..
عيد شماهم مبارک عزيزدلم @};-
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} ممنونم عزيز دلممم @};- =) @};-
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} عيد شمام مبارک بانوجون :) @};- @};-
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top