شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ . عيد سعيد فطر و پايان ماه صيام بخواهيم از خداي ذو الجلال و الکرام که تا سال آينده صفا و پاکي دل حفظ بشه و نباشيم از انسانهاي غافل @};-الهي آمين@};- . عيد سعيد فطر برهمه دوستان مبارک @};-
عيد تو هم مبارک آجي جونم
برشما هم مبارک
{a h=zamenaho}.ضامن آهو{/a} @};- @};- ممنونم عشقم :)
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} ممنونم بانو جان :) @};-
{a h=entezar911}انتظار{/a} ممنونم :)
عيدتون مبارک @};-طاعات شما قبول:)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} طاعات شمام قبول درگاه الهي مهساجون :) @};-
عيد شما هم مبارک :)
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} خيلي ممنونم بانو جون :) @};-
@};-:)
هما بانو
عيدت مبارک گلم @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} عيد شمام مبارک مادر جون :) @};-
تسبیح دیجیتال
vertical_align_top