شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ اگر ميشد صدا را ديد چه گل هايي! چه گل هايي! که از باغ صداي تو به هر آواز ميشد چيد. اگر ميشد صدا را ديد... . "شفيعي کدکني" @};- اللهم عجل لوليک الفرج @};-
freand
97/5/30
به به .. آفرين :-) @};-
{a h=Kadbano15}اشپزي کد بانو{/a} @};- @};- @};-
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} خيلي ممنونم قشنگ ميبينين @};- @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} خيلي ممنونم مادر جون :) @};- @};-
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} ممنون
{a h=Kadbano15}اشپزي کد بانو{/a} @};-
عالي @};-
ممنون :) @};-
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top