شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ قلمت را بردار بنـويس ازهمـه خوبيها زندگي، عشق اميد و هـر آنچه برروي زمين زيبــاست گـل مريم،گــــل رُز روي کاغــذ بنويس زندگي باهمه تلخي هايش زيباســــــت
زيبا:)@};-
سلام،خودتون گفتيد؟
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} زيبا ميبينيد مهساجون :) @};-
{a h=parsivane}بچه هاي پارسي{/a} سلام. خير
هما بانو
:) @};-
اتفاقي افتاده!؟؟؟ نگرانت دارم ميشم :(
{a h=zamenaho}.ضامن آهو{/a} نوچ عيزممم هوچي نيس فقط اينو خوندم ديدم خوشجله گذاشتمش پارسي :) نگران نباش قربونت برم @};-
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top