شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ @};- اللهم عجل لوليک الفرج @};-
@};-اللهم عجل لوليک الفرج@};-
@};-اللهم عجل لوليک الفرج@};-
الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم
الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم
هما بانو
الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم@};-
الهم عجل لوليک الفرج@};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top