سفارش تبلیغ
صبا

رایحه ی انتظار

خدایا مرا ببخش...

 


خدایا، مرا ببخش! به خاطر همه لحظه هایی که به یاد تو نبوده ام!


به خاطر همه سجده هایی که زود سر از مهر برداشتم .


به خاطر همه درهایی که کوبیده ام و خانه تو نبوده اند .


به خاطر همه حاجاتی که از غیر تو خواسته ام .


به خاطر همه وعده هایی که تو دادی و من باور نکردم .


به خاطر همه آنچه به خاطر سعادت من از من خواستی و من اعتماد نداشتم.


به خاطر همه آنچه خواستی به من بفهمانی و من نفهمیدم .


به خاطر همه نعمتهایت که شکر نکرده ام .


به خاطر همه مهربانی هایت که با گناه پاسخ داده ام .


خدایا مرا ببخش...


به خاطر قلب های که می تونستم نشکنم اما راحت شکستم.


به خاطر این که همه چی و از تو می گرفتم اما از اون طرف با شیطان بودم.


به خاطر همه چشم پوشی هایت که سوء استفاده کرده و گستاخ تر شده ام .


به خاطر همه آنچه درراه من خرج کرده ای و من هیچ در راه تو خرج نکرده ام.


به خاطر ...

 

مرا ببخش! نه به خاطر آنکه من لیاقت بخشیده شدن دارم.


به خاطر اینکه تو شایسته بخشیدنی!


نه به خاطر آنکه گناهان من بخشودنی هستند.


به خاطر اینکه تو اهل عفو و مغفرتی و گذشت کار توست


نه به خاطر اینکه من خوب شده ام.


به خاطر اینکه تو خوبی!


نه به خاطر آنکه مرا خوشحال کنی


به خاطر اینکه پیامبرت و اولیاء تو، خوشحال شوند!


مرا ببخش، نه به خاطر من!


به خاطر «آن که » گناهان من اول او را اذیت می کند!


به خاطر «آن که » گناهان من، غربت و آوارگی و غیبت او را تمدید می کند!


به خاطر «آن که » هر هفته پرونده اعمال مرا به دست او می دهند!


به خاطر «آن که » این بار نمی داند با چه رویی پیش تو شفاعت مرا کند!


به خاطر «آن که » قرار است بر زمین آقایی و سروری کند و گناهان من مانع این کار شده اند!


به خاطر «آن که » دوستش داری و او تو را دوست دارد!


به خاطر «آن که » ناراحتی او ناراحتی توست و خوشحالی او خوشحالی تو!


خدایا مرا ببخش...

 

 

 [ جمعه 97/1/17 ] [ 1:49 صبح ] [ motahareh ] نظر