سفارش تبلیغ
صبا

رایحه ی انتظار

زیبا ترین...

زیبا ترین کلام: بسم الله

زیبا ترین تکیه گاه: خدا

زیبا ترین خانه: کعبه

زیبا ترین آواز: اذان

زیبا ترین ستون: نماز

زیبا ترین معجزه: قرآن

زیبا ترین محافظ: آیه الکرسی

زیبا ترین عمل: عبادت

زیبا ترین منزل: بهشت

 


.[ دوشنبه 97/6/5 ] [ 11:8 عصر ] [ motahareh ] نظر